#

Τί είναι η «Προ-νόησις»

Η ομάδα «Προ-νόησις» συγκροτήθηκε από ειδικούς ψυχικής υγείας με σκοπό την προαγωγή της νοητικής λειτουργικότητας σε ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές.
Τα μέλη της ομάδας έχουν εξειδικευτεί στη διαγνωστική εκτίμηση και θεραπεία των προβλημάτων νοητικής δυσλειτουργίας, όπως προβλήματα στη μνήμη, την προσοχή και τη συγκέντρωση, την σκέψη κ.ά.
Πρωταρχικός σκοπός της ομάδα είναι η εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπειών και προληπτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της νοητικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, διπολική διαταραχή, αυτισμό κ.ά.) και με ειδικές διαταραχές της νόησης, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας και οι μαθησιακές δυσκολίες.
Επιπλέον η ομάδα στοχεύει:
– στην ευαισθητοποίηση των πασχόντων, των οικογενειών τους και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη νοητική δυσλειτουργία και την αντιμετώπισή της
– στην προαγωγή της νοητικής λειτουργικότητας με μη-φαρμακευτικά μέσα στο γενικό πληθυσμό
– στην ανάπτυξη θεραπευτικών μέσων, ειδικών για τον ελληνικό πληθυσμό
– στην έρευνα πάνω στην αποτελεσματικότητα των θεραπειών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
Μέχρι σήμερα, η ομάδα:
– εφαρμόζει πιλοτικά τη Θεραπεία Νοητικής Επανόρθωσης σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή
– διεξάγει ειδικές έρευνες για τα νοητικά προβλήματα σε διάφορες ψυχικές διαταραχές, όπως σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, ψυχογενή ανορεξία.