ΕΡΕΥΝΑ

Η ομάδα «Προ-νόησις» έχει μέχρι σήμερα ολοκληρώσει:
– την προσαρμογή στα ελληνικά της Θεραπείας Νοητικής Επανόρθωσης
– την προσαρμογή στα ελληνικά νευροψυχολογικών τεστ για την εκτίμηση ειδικών νοητικών λειτουργιών και κλινικών κλιμάκων για την εκτίμηση ειδικών συμπτωμάτων και της γενικής λειτουργικότητας
– τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τη νοητική δυσλειτουργία σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή
– τη δημοσίευση αρχικών αποτελεσμάτων από τις έρευνες σε επιστημονικά περιοδικά και την παρουσίασή τους σε επιστημονικά συνέδρια.
Συνεχίζει να εργάζεται ερευνητικά στους ακόλουθους τομείς:
– τη μελέτη της νοητικής δυσλειτουργίας και της κοινωνικής νόησης στη σχιζοφρένεια, τη διπολική διαταραχή και την ψυχογενή ανορεξία
– τη μελέτη της σχέσης των νοητικών ελλειμμάτων με άλλα συμπτώματα στις ψυχικές διαταραχές
– τη μελέτη της επίδρασης των νοητικών ελλειμμάτων στην πρόγνωση και την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα
– την ανάπτυξη ειδικών τεστ και κλιμάκων για την εκτίμηση της κοινωνικής νόησης και της νοητικής λειτουργικότητας
– την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της Θεραπείας Νοητικής Επανόρθωσης και τους παράγοντες που την επηρεάζουν
– την ανάπτυξη νέων μεθόδων Νοητικής Επανόρθωσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ελληνικές Δημοσιεύσεις
1. Νευροψυχολογική εκτίμηση κλινικά σταθερών ασθενών με διπολική διαταραχή ή σχιζοφρένεια και υγιών μαρτύρων
Κωνσταντακόπουλος Γ., Ιωαννίδη Ν., Πατρικέλης Π., Σουμάνη Α., Ουλής Π., Σακκάς Δ., Παπαδημητρίου Γ.Ν., Πλουμπίδης Δ.
Ψυχιατρική 2011, 22(3): 195-206
2. Τα κλινικά σύνδρομα στη σχιζοφρένεια: Από τη dementia praecox στη σύγχρονη έρευνα
Κωνσταντακόπουλος Γ.
Ψυχιατρική 2011, 22 (παράρτημα 1): 36
3. Νοητικές λειτουργίες στη διπολική διαταραχή: Συγκριτική εξέταση κατά τη διάρκεια επεισοδίων και στην ύφεση
Κωνσταντακόπουλος Γ., Ιωαννίδη Ν., Ουλής Π., Πλουμπίδης Δ., Σακκάς Δ., Πατρικέλης Π., Οικονόμου Α., Παπαδημητρίου Γ.Ν.
Ψυχιατρική 2011, 22 (παράρτημα 1): 247
4. Απάθεια και νοητικές λειτουργίες στη σχιζοφρένεια
Κωνσταντακόπουλος Γ., Πολίτης Α., Πλουμπίδης Δ., Πατρικέλης Π., Σουμάνη Α., Παππά Κ., Νικητοπούλου Σ., Παπαδημητρίου Γ.Ν.
Ψυχιατρική 2011, 22 (παράρτημα 1): 252
5. Η σχέση της Θεωρίας του Νου με τα συμπτώματα και τη νοητική δυσλειτουργία στη διπολική διαταραχή: Προοπτική μελέτη
Ιωαννίδη Ν., Κωνσταντακόπουλος Γ., Σακκάς Δ., Ουλής Π.
Ψυχιατρική 2013, Υπό έκδοση

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις
1. Apathy and cognition in schizophrenia
Konstantakopoulos G., Soumani A., Patrikelis P., Pikouli K., Politis A., Papadimitriou G.
The World Journal of Biological Psychiatry 2009, 10 (suppl 1): 289
2. Mentalizing and awareness of illness in schizophrenia
Konstantakopoulos G., Patrikelis P., Soumani A., Nikitopoulou S., Pappa K., Ploumpidis D., Papadimitriou G.
The World Journal of Biological Psychiatry 2009, 10 (suppl 1): 289
3. Neurocognitive function in clinically stable patients with bipolar disorder or schizophrenia and normal controls
Konstantakopoulos G., Patrikelis P., Ioannidi N., Soumani A., Oulis P., Sakkas D., Ploumpidis D., Papadimitriou G.N.
European Psychiatry 2010, 25 (suppl 1): 1431-1432
4. Neurocognitive function in bipolar disorder: an examination during episode and in remission
Konstantakopoulos G., Ioannidi N., Patrikelis P., Economou A., Sakkas D., Ploumpidis D., Oulis P.
European Psychiatry 2010, 25 (suppl 1): 1433-1434
5. Is Theory of Mind impairment a trait marker in bipolar disorder?
Ioannidi N., Konstantakopoulos G., Patrikelis P., Economou A., Sakkas D., Ploumpidis D., Oulis P.
European Psychiatry 2011, 26 (suppl 1)
6. Apathy, cognitive deficits and functional impairment in schizophrenia
Konstantakopoulos G., Ploumpidis D., Oulis P., Patrikelis P., Soumani A., Sakkas D., Papadimitriou G.N., Politis A.M.
Schizophrenia Research 2011, 133 (1-3): 193-198
7. Cognitive functioning during depressive and manic episodes in bipolar disorders
Ioannidi N., Konstantakopoulos G., Ploumpidis D., Sakkas D., Papadimitriou G.N., Oulis P.
Bipolar Disorders 2012, 14 (suppl 1): 85
8. Is insight in schizophrenia multidimensional? Internal structure and associations of the Greek version of the Schedule for the Assessment of Insight—Expanded
Konstantakopoulos G., Ploumpidis D., Oulis P., Soumani A., Nikitopoulou S, Pappa K., Papadimitriou G.N., David A.S.
Psychiatry Research 2013, Epub ahead of print