#

Θεραπείες

1. Φαρμακευτική αγωγή
Φάρμακα που στοχεύουν στη νοητική δυσλειτουργία, χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες διαταραχές:
– Στη νόσο Alzheimer και σε άλλες άνοιες χρησιμοποιούνται φάρμακα που επιβραδύνουν τη νοητική έκπτωση αλλά δεν μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τις νοητικές λειτουργίες, όπως η δονεπεζίλη, η ριβαστιγμίνη, η γκαλανταμίνη και η μεμαντίνη.
– Στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα ψυχο-διεγερτικά φάρμακα, η μεθυλφαινιδάτη και η δεξαμφεταμίνη, καθώς και η ατομοξετίνη. Τα φάρμακα αυτά βελτιώνουν τις νοητικές επιδόσεις των ασθενών αλλά μόνο όσο διαρκεί η δράση τους. Χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση για τον κίνδυνο παρενεργειών και εξάρτησης.
Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί ειδικά φάρμακα για τη νοητική δυσλειτουργία σε άλλες καταστάσεις, όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή. Οι έρευνες πάνω στα φάρμακα που προαναφέρθηκαν, και σε πολλά άλλα διαφορετικά φάρμακα δεν έχουν τεκμηριώσει ακόμα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια κάποιου από αυτά. Οι έρευνες αυτές συνεχίζονται καθώς και οι έρευνες για πιο αποτελεσματικά αντιανοϊκά φάρμακα και πιο ασφαλή φάρμακα για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής.

2. Ψυχολογικές παρεμβάσεις
– Σήμερα έχουν αναπτυχθεί ειδικές ψυχολογικές θεραπείες, οι οποίες καλούνται «Νοητική Επανόρθωση», και στοχεύουν στη βελτίωση συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών μέσω καθοδηγούμενης εξάσκησης και μάθησης με απώτερο στόχο την αύξηση της γενικής λειτουργικότητας του ασθενούς. Η θεραπείες νοητικής επανόρθωσης έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και θετικές ενδείξεις σε άλλες διαταραχές.
– Άλλες παρεμβάσεις όπως η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τα προγράμματα ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης βελτιώνουν επίσης τη νοητική λειτουργικότητα και μπορούν να συνδυαστούν με τη θεραπεία νοητικής επανόρθωσης με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
– Για τις μαθησιακές δυσκολίες και τον αυτισμό εφαρμόζονται ειδικές παρεμβάσεις στα παιδιά με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων που υστερούν (λογοθεραπεία, εργασιοθεραπεία κ.ά.). Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να συνδυαστούν με θεραπεία νοητικής επανόρθωσης για να επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Leave a comment

View comments